Αποτελέσματα κατατακτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αποτελέσματα κατατακτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
19/07/2021
Αποτελέσματα κατατακτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
01/02/2024
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κατακτητριών για το έτος 2021-2022 και έχουν ως εξής.
Στο φροντιστήριο μας για ακόμη μια φορά, πετύχαμε να εισαχθούν στις σχολές της προτίμησης τους, οι συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μας.
Πιο συγκεκριμένα:
Ιατρική Αθήνας 6 επιτυχόντες
Ιατρική Κρήτης 1 επιτυχών
Ιατρική Αλεξανδρούπολης 5 επιτυχίες.
Οδοντιατρική Αθήνας 2 επιτυχόντες
Οδοντιατρική Θεσσαλονίκη 1
Ιατρική Πάτρας 2 επιτυχόντες