Αποτελέσματα κατατακτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αποτελέσματα κατατακτηρίων Ιατρικής Κρήτης 2019-2020
05/02/2020
Αποτελέσματα κατατακτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
04/02/2023
 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2021 το φροντιστήριο μας ανέλαβε την προετοιμασία 21 υποψηφίων, για την εισαγωγή τους στις σχολές του ενδιαφέροντος τους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για ακόμη μία χρονιά μας δικαίωσαν καθώς σε σύνολο 21 υποψηφίων κατάφεραν να εισαχθούν οι 14! Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον αριθμό των επιτυχόντων ανά σχολή Αποτελέσματα Ιατρική Αθήνας 6 επιτυχόντες από 10 υποψήφιους Ιατρική Αλεξανδρούπολης 2 επιτυχόντες από 4 υποψήφιους Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης 2 επιτυχόντες από 2 υποψηφίους Ιατρική Λάρισας 2 επιτυχόντες από 2 υποψηφίους Ιατρική Κρήτης 2 επιτυχόντες από 3 υποψηφίους